Achtergrond

Waarom QCRP?

Queer Crips – Real People laat zien dat queer crips* méér zijn dan lhbtiqa+ mensen met een handicap. We zijn liefdevol; we zijn activisten; we zijn opzoek naar een community; we zijn dansers; we zitten in een relatie; we doen een studie, werken in de ict of zetten ons in voor mensenrechten.

*ken je deze woorden nog niet? Kijk dan even naar de uitleg op deze pagina.

Waar lopen we tegen aan?

Queers lopen aan tegen normen over gender, sekse en seksualiteit. Het kan ook over andere normen gaan, maar we focussen nu even hierop. Deze normen worden ook wel heteronormativiteit genoemd. Heteronormativiteit houdt in dat er van je verwacht wordt dat je je qua gender en geslachtskenmerken zult ontwikkelen volgens de lijnen van het bij geboorte toegekende geslacht. Bovendien word je geacht later een relatie te krijgen met iemand van “de” andere gender. Queers voldoen op een manier niet aan deze (of andere) normen. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet hetero of is hun gender identiteit toch anders dan verwacht. Ook kan iemand de ervaring hebben dat het lichaam waarmee ze geboren waren toch niet in het maatschappelijke beeld blijkt te passen van man of vrouw – dan ben je intersekse. Als je niet voldoet aan zulke normen, kan dat problemen opleveren. Zo kun je rare blikken krijgen of zelfs geweld ervaren, omdat je trans bent of omdat je met iemand van je eigen gender staat te zoenen. De medische wereld kan tussen jou en de ervaring van je “ik” in staan door lange wachtlijsten of poortwachtersfuncties. Of er kunnen zelfs op zeer jonge leeftijd al medische onnodige behandelingen zonder jouw toestemming uitgevoerd worden, zodat je lichaam beter past in het maatschappelijke construct van man of vrouw.

Ook mensen met een (fysieke) handicap voldoen niet aan maatschappelijke normen, of hun handicap nu zichtbaar of onzichtbaar is. De consequenties zien er verschillend uit. Onzichtbare handicaps kunnen gemakkelijk vergeten worden, wat gemakkelijk tot afzondering of eenzaamheid kan leiden. Zichtbare handicaps kunnen ervoor zorgen dat je niet als volledig mens wordt aangezien. Vaak wordt er van mensen met een handicap voorondersteld dat ze geen seksualiteit ervaren en worden gender en geslacht minder belangrijk geacht, waardoor queer zijn geen optie lijkt. Of het gaat om toegankelijkheid of fysieke eigenschappen zoals vermoeidheid, handicaps zijn altijd een drempel bij het meedoen in de maatschappij. Dat komt ook naar voren bij queer events, die vaak niet rolstoeltoegankelijk zijn of juist erg prikkelrijk.

Wat is er nodig?

Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor hoe verschillende assen van diversiteit, zoals queer én crip zijn, op elkaar inwerken. Het is echter net zo belangrijk om te beseffen dat we actoren zijn (actief, dingen doen, agency hebben én uitoefenen) en dat we volwaardige mensen zijn. Praat mét ons.

Tijdens de opening inspireerden de posters tot diepgaande gesprekken.
error: Content is protected !!